Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Evropská bezpečnost - studijní opora pro předmět

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Obsahem kurzu je evropská bezpečnost a všechny její dimenze, tedy jak dimenze vojenská, tak i dimenze politická, ekonomická, energetická, environmentální, sociální a kulturní.
Důraz je kladen na zasazení Evropy do euroatlantického prostoru i celosvětového globálního systému, se všemi souvislostmi z toho vyplývajícími, zejména s aspekty globálního vývoje světové ekonomiky a bezpečnosti surovinových zdrojů a jejich dodávek (ropa, plyn, jaderná energetika).
Obsahem kurzu je Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (SZBP) a Evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP), Evropa jako součást NATO, zahraniční mise a operace, mezinárodní spolupráce a bezpečnost ČR jako součásti
EU.
Dalším tematickým okruhem jsou asymetrické hrozby, zejména problém mezinárodního terorismu, šíření zbraní hromadného ničení a otázky vnitřní bezpečnosti.
Součástí kurzu je zároveň historická determinace bezpečnosti Evropy, války a konflikty v Evropě ve 20. století s důrazem na období studené války a následný vývoj v oblasti bezpečnosti po roce 1990 až do současnosti.
Hodnocení (0x):