Registrace | Přihlásit

Přednášky: Přednášky z předmětu Programy a strategie regionálního rozvoje

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Cíle předmětu
• Orientovat se v soustavě strategických a programových dokumentů v linii evropské a národní, rozeznat sektorové odlišnosti.
• Použít základní znalosti v oblasti strategického plánování v praxi (řízení dotačního titulu).
• Zpracovat části veřejného výdajového programu ve vazbě na strategie a koncepce.
• Pracovat s informačními zdroji v oblasti strategií a programů VS a správně používat terminologii v této oblasti.
Obsah předmětu
1. Strategie (pojem, principy strategického řízení).
2. Veřejný sektor a využití strategií a programů (vč. teoretických přístupů).
3. Aplikace principu programování (institucionální vs. programové financování).
4. Programová alokace zdrojů ve VS (programový cyklus, lidské, materiální a finanční zdroje).
5. Hodnocení programů a projektů (koncept 3E).
6. Analytické nástroje (socioekonomická analýza, stakeholder analýza).
7. Návrhové nástroje (identifikace stromu cílů, priorit a opatření, strategická prognóza).
8. Financování strategií a veřejných výdajových programů.
9. Principy hodnocení a evaluace (návaznost na SVS).
10. Indikátory socioekonomických dopadů strategií a programů (SEA, RIA).
Hodnocení (0x):