Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Studijní opora z předmětu Účetnictví

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1 Úvod

1.1 Cíle
Cílem tohoto manuálu je seznámit Vás s předmětem účetnictví. Účetnictví je úsekovou ekonomickou disciplinou. Slouží k zachycení hospodářských operací, jeho prostřednictvím získá podnik informace o stavu majetku a jeho zdrojů a jejich pohybu. Dále účetnictví zachycuje náklady a výnosy, které se vážou na předmět podnikání. Je zřejmé, že účetnictví je základním informačním zdrojem pro řízení podniku. Neslouží jen interním uživatelům (vedení podniku a jeho vlastníci), ale výstupy účetnictví jsou určeny i externím uživatelům. Externími uživateli jsou především finanční úřady, banky, obchodní partneři a statistika. Vzhledem k tomu, že účetnictví má také průkazní charakter, lze ho využít jako průkazního prostředku při soudních jednáních. Účetní výkazy jsou podkladem při zpracování finanční analýzy, finančního plánu a vychází se z nich i při oceňování podniku.
Manuál Účetnictví je koncipován tak, že Vás bude postupné seznamovat s obecnými zásadami účetnictví a v jednotlivých kapitolách se dovíte o způsobu účtování jednotlivých skupin majetku, zdrojů krytí majetku, o evidencí nákladů a výnosů, o hospodářském výsledku, seznámíte se s účtováním o rozdělení hospodářského výsledku. Všechny kapitoly obsahují příklady k vysvětlenému tematickému celku a jejich řešení je uvedeno v Klíči. U jednotlivých kapitol jsou uvedeny „Testy"s příklady k individuálnímu studiu, které Vaše vědomosti dále rozšíří.
Věříme, že studium podle uvedeného manuálu pro Vás nebude příliš namáhavé a že po jeho prostudování získáte základní přehled o účtování podnikatelů.
Přejeme Vám radost z nově získaných vědomostí a dovedností.

1.2 Požadované znalosti
Přepokládá se znalost základních ekonomických kategorií a orientace v základech podnikové ekonomiky a základní znalosti z oblasti podnikových financí.

1.3 Doba potřebná ke studiu
K nastudování problematiky daného předmětu a vyřešení úkolů bude potřeba 80 hodin. U jednotlivých kapitol nebude potřebná doba uváděna.
Hodnocení (0x):