Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 394 | Str. 1 / 20


Uni / Název projektu Kvalita
Tomáš Baťa a jeho přínos pro řízení
95,4 %
Teorie práva - tématické okruhy k první státní souborné zkoušce
92,3 %
Přednášky z předmětu Teorie národního hospodářství - témata
92,3 %
Právo Evropské unie - studijní materiál ke zkoušce
92,3 %
Vypracované otázky ke zkoušce z Mezinárodního práva
92,3 %
Otázky ke zkoušce z předmětu Základy finančního práva
92,3 %
Přednášky z předmětu Správní právo (2. a 3. ročník)
92,3 %
Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 - 2013
92,3 %
Vypracované zkouškové otázky z Informačních systémů a služeb
92,3 %
Vypracované okruhy z Informačních systémů a služeb
92,3 %
Vypracované otázky z předmětu Základy psychologie a komunikace
92,3 %
Sylabus předmětu Dějiny státu a práva evropských zemí a USA
92,3 %
Hmotná a nehmotná stimulace pracovníků ve společnosti PTM s.r.o.
92,3 %
Vypracované zkouškové otázky z předmětu Správní právo
92,3 %
Dílčí státní závěrečná zkouška - Ústavní právo a státověda
92,3 %
Trestní právo hmotné, procesní a Soudnictví ve věcech mládeže - studijní materiál ke zkoušce
92,3 %
Vypracované zkouškové otázky z předmětu Teorie práva
92,3 %
Vypracované zkouškové otázky z předmětu Ústavní právo
92,3 %
Vypracované státnicové otázky - Obecná teorie soukromého práva
92,3 %
Vypracované zkouškové otázky na předmět Občanské právo
92,3 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: