Registrace | Přihlásit
Podmínky používání

Znění:

Všechny následující právní normy podléhají zákonům Slovenskej republiky. Všechny data osobní povahy jsou databázově zpracovány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů v informačních systémech č.. 52/1998. K poskytnutým datům má přístup pouze provozovatel serveru Zadani-seminarky.cz a tato data nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám. Uživatelovy práva jsou plně v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č.. 52/1998.

Všechny studijní materiály prezentované na stránkách Zadani-seminarky.cz jsou díla svých autorů av tomto smyslu také podléhají v plném rozsahu autorskému právu. Zneužití a úprava materiálů bez souhlasu autorů není přípustná. Copyright © 2006 - 2022 nolimit | Developers a společnost autorů.

Podmínky registrace:

Upravují používání služeb poskytovaných serverem Zadani-seminarky.cz, jehož provozovatel je nolimit | Developers - www.nolimit.sk (dále jen "Provozovatel")

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb (dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovených (dále jen "Podmínky registrace").

V případě porušení podmínek registrace kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může Provozovatel uplatnit opatření obsažená v těchto podmínkách registrace.

Tyto podmínky registrace upravují následující prvky užívání služeb serveru Zadani-seminarky.cz Uživateli:


ČÁST 1.
Pravidla používání serveru Zadani-seminarky.czČÁST 2.
Závěrečná ustanovení


* 1. Uživatel bere na vědomí, že zřízení uživatelského účtu v rámci projektu Zadani-seminarky.cz má právo využívat veškeré výše zmíněné služby (tj. nahrávání nových projektů do databáze projektu Zadani-seminarky.cz, získávání kreditů v rámci uživatelského účtu, zasílání komentářů jiným uživatelům ).
* 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli vznikly, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše uvedených služeb pouze proto, že nevyužívá jednu z nich.
* 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu smluvních ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo na 14 denní lhůtu ode dne nahlášení porušování autorského práva jiným uživatelům, na kontaktování emailem autora projektu. Pokud autor projektu neodpoví do 14 dnů od zaslání výzvy na uvedený email při registraci, nahlášena projekt bude automaticky z databáze vymazán.

Ochrana osobních údajů:

S Vašimi osobními údaji budeme zacházet důvěrně a pracovat s nimi ve smyslu znění Zákona 428/2002 Sb O ochraně osobních údajů. Údaje budou použity pouze za účelem ověření totožnosti a nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Pokud nás o to požádáte, Vaše údaje budou z databáze odstraněny.

Přihlašovací login je anonymní určení autora a zároveň se používá k přihlášení na virtuální účet. Přihlašovací heslo se vygeneruje náhodně. Všechny přihlašovací údaje se okamžitě odesílají na váš mail. Po prvním přihlášení si heslo můžete změnit další údaje do vašeho profilu. Nový účet může být vytvořen pouze na jedno přihlašovací jméno. Po úspěšné registraci je třeba účet aktivovat.

V projektu na stránkách Zadani-seminarky.cz nebude na žádném místě vypsán osobní údaj. Na identifikaci mezi všemi autory slouží pouze ID číslo účtu a přihlašovací jméno (nick).

Poskytování osobních údajů:

Používání portálu Zadani-seminarky.cz nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. Některé údaje, poskytnuté při vytvoření účtu mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Provozovatel portálu Zadani-seminarky.cz se tímto zákonem řídí a jedná vše v souladu s uvedeným zákonem a tak, aby osobní údaje uživatelů serveru Zadani-seminarky.cz byly ochráněny.

Použití osobních údajů:

Vytvoření účtu vyžaduje zadání emailu a přihlašovacího jména (nicku). Tato registrace uživateli umožní získat několik výhod určených speciálně pro takto registrované návštěvníky.
Reklamním agenturám a dalším partnerům budou poskytovány pouze údaje v agregované podobě tak, aby nebylo možné určit původců jednotlivých informací. Poskytnuté mailové adresy jsou určeny pouze pro komunikaci portálu Zadani-seminarky.cz se svými návštěvníky.
Poskytnuté e-mailové adresy nebudou poskutnuté třetím osobám. Portál Zadani-seminarky.cz a jeho provozovatelé, si vyhrazují právo použít mailové adresy registrované uživatelů k zasílání informací o novinkách a nových službách portálu Zadani-seminarky.cz a provozovatele portálu.
Součástí těchto zpráv mohou být také reklamní informace, které budou vždy jasně označena a nepřesáhnou polovinu zasílané zprávy. Portál Zadani-seminarky.cz může zaslat maximálně jednu zprávu s reklamní informací týdně. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany portálu Zadani-seminarky.cz a dalších webů provozovaných provozovatelem projektu Zadani-seminarky.cz kdykoliv zakázat, a to v osobních nastaveních.
Portál Zadani-seminarky.cz a jeho provozovatelé, učiní vše, co je v jejich silách, aby ochránili údaje registrovaných uživatelů před zneužitím as výjimkou agregovaných údajů je nebudou poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Rozšíření osobních údajů:

V případě soutěží, výherních akcí, kvízů a podobných aktivit může provozovatel portálu Zadani-seminarky.cz od účastníků této akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která se účastní dané akce, nebo údajů potřebných , podle způsobu akce, na vyrozumění případných vítězů. Informace získané o uživatelích účastnících se akce sponzorované třetím subjektům a to včetně takto získaných osobních údajů, mohou být tomuto třetímu subjektu poskytnuty.

Zadani-seminarky.cz si vyhrazuje právo zveřejnit jména a případně další informace o vítězích dané akce. Veškeré informace, které uživatel portálu Zadani-seminarky.cz poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované pro třetí osoby portálem Zadani-seminarky.cz, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahují se na ně pravidla uvedená na této stránce.

Práva uživatele portálu Zadani-seminarky.cz:

Podle Zákona o ochraně osobních údajů má každý uživatel, který poskytl osobní údaje, právo písemně (nebo formou mailu) požádat správce dat o poskytnutí informací o tom, kterými osobními údaji o něm správce disponuje. Každý registrovaný uživatel souhlasí s podmínkami zveřejnění jednotlivých projektů. Autor (osoba, která projekty pro potřeby zveřejnění na portálu Zadani-seminarky.cz poskytla) se zříká jakékoliv finanční odměny, včetně provizí, po celou dobu zveřejnění projektu, tedy na dobu neurčitou. Administrátoři mohou aktivních autorů odměňovat jakýmkoli způsobem, který si sami určí, s kterým autor při přidávání souhlasit a akceptuje. Právo a potvrzení autorství na zveřejnění autorského díla udává sám autor přidáním projektu a akceptováním podmínek používání portálu Zadani-seminarky.cz. Potvrzení a akceptování podmínek používání se nachází na dvou místech. Při přidávání nového projektu, při nové registraci. Odkaz na Podmínky používání se nadhazovat v dolní části stránky Zadani-seminarky.cz.