Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 2 429 | Str. 1 / 122


Uni / Název projektu Kvalita
Telemetrický prenos dat pro biomedicínské a průmyslové aplikace
100,0 %
Přibližný výpočet mnohastupňového osového (axiálního) kompresoru
100,0 %
Telematika a ITS v automobilové dopravě - zpracované otázky k státnicím
100,0 %
Návrh konstrukce a výpočtová zpráva - Integrovaný mechanický převod
100,0 %
Vypracované tématické okruhy ke státni závěrečné zkoušce pro studijní program Soudní inženýrství. Tématický okruh: Soudní inženýrství a oceňování nemovitostí
100,0 %
Kontrolní výpočet tepelného oběhu jednohřídelové spalovací turbíny Mercury-50 firmy Solar
100,0 %
Laboratorní cvičení z předmětu Digitální obvody a mikroprocesory
100,0 %
Mechanika pružného tělesa - Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku
100,0 %
Technologie I Technologie obrábění - 1. část - Studijní opory pro magisterskou formu studia
100,0 %
Metody plánování a řízení výroby v podnikových informačních systémech a jejich uplatnění při řízení výrobního procesu
100,0 %
Opakování základních znalostí z pružnosti a pevnosti
100,0 %
Ekonomické úvahy a strategie využití strojové techniky
100,0 %
Technologie výroby součásti stříháním - ročníkový projekt
100,0 %
Integrovaný systém riadenia v dopravnej spoločnosti
100,0 %
Skripta z předmětu Počítačové a komunikační sítě
99,7 %
Technologický projekt dílny - Technická zpráva
99,4 %
Nové směry v prograsivním obrábění - učební text
99,4 %
Biomechanika hodu oštěpem - seminární práce
98,9 %
Specifikace rádiové cásti systému Bluetooth
98,9 %
Vyhledávání informací I. - Umění či věda ?
98,8 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: