Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 321 | Str. 1 / 17


Uni / Název projektu Kvalita
Pojem region a regionalismus, přiblížení tématu, jak „třídit“ regiony, základní teoretické přístupy k tématu regionů, teorie regionálního rozvoje
97,6 %
Možnosti administrativního členění státu (unitarismus, federalismus, regionální státy, autonomní území); proces územního uspořádání některých zemí
97,2 %
Regionální politika Evropské unie, soustava NUTS
96,1 %
Policy analýza: Koncepce politiky životního prostředí
96,0 %
Politický systém USA - Esej
95,9 %
Nedemokracie v Demokratické republice - Východní Německo 1945 - 1990
95,8 %
Česká republika a její regiony, „Jak dělit Českou republiku?“, administrativní uspořádání země, téma vstupu do Unie a jeho dopad na regionální politiku země
94,8 %
Mezinárodní vztahy - vypracované státnicové otázky
92,3 %
Vypracované zkušebné otázky z předmětu Politologie
92,3 %
Československá a česká zahraničná politika - studijní opora
92,3 %
Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Politologie
92,3 %
Politologie - poznámky ze seminářů pro dálkové studenty
92,3 %
Portugalsko: vleklé krize a radikální východiska na cestě k demokracii
92,3 %
OSN jako nástroj globálního vládnutí - struktura, role, výhody a problémy, reforma
92,3 %
Robyn Eckersley - The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty
92,3 %
Geneze reformy volebního systému do Poslanecké sněmovny České republiky v letech 1998 - 2002
92,3 %
Koncept bezpečnosti a jeho rozšiřování, sektory bezpečnosti
92,3 %
Vypracované otázky ku testu z předmětu Moderní politické dějiny Evropy - 3 varianty
92,3 %
Komparativní politologie - studijní texty v češtině
92,3 %
Vypracované státnicové otázky z Mezinárodních vztahů
92,3 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: