Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 144 | Str. 1 / 8


Uni / Název projektu Kvalita
Institucionální rámec evropské integrace - prezentace
100,0 %
Vybrané kapitoly z předmětu Jednotný trh EU
98,9 %
Strukturální fondy - studijní materiál
98,2 %
Vstup do EU a podpora podnikání MSP, podpora regionálního rozvoje
95,4 %
Vstup do EU a uznávání kvalifikací a volný pohyb osob - živnosti v EU, ochrana zaměstnanců v EU
95,4 %
Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii
94,9 %
Soudní dvůr - Instituce EU
94,9 %
Francouzská veta vůči Velké Británii
92,7 %
Evropská integrace a environmentální ekonomika - Zápis z přednášky a podklad pro zkoušku
92,3 %
Evropská měnová unie - vypracované zkouškové otázky
92,3 %
Ideas for Budget and Policy Reform: Reviewing the Debate on Cohesion Policy 2014+
92,3 %
Vypracované státnicové otázky - Evropská unie: Institucionálně právní rámec a jednotlivé politiky
92,3 %
Vypracované státnicové otázky z předmětu Evropská unie
92,3 %
Právo Evropské unie - studijní materiál ke zkoušce
92,3 %
Státní závěrečná zkouška - Evropská unie - Teorie a praxe
92,3 %
Návrh národního rozvojového plánu České republiky 2007 - 2013
92,3 %
Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 - 2013
92,3 %
Pracovní program českého předsednictví - Evropa bez bariér
92,3 %
Vzorový standard poradenských služeb - Poradenství a příprava systému řízení jakosti - certifikace ISO
92,3 %
Vypracované státnicové otázky z okruhu Evropská unie: Institucionální rámec a jednotlivé politiky
92,3 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: