Registrace | Přihlásit

Analýza: Policy analýza: Koncepce politiky životního prostředí

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Cílem naší práce je analyzovat oblast politiky zabývající se životním prostředím. V souvislosti s tím samozřejmě vyvstávají otázky, co pod pojmem životní prostředí chápame a kdo má vůbec kompetence se touto problematikou zabývat. Jelikož se bezpochyby jedná a komplikované a dlouhodobé téma nemůže zůstat opomenut exkurz do minulosti a zároveň je třeba hledět do blízké i vzdálenější budoucnosti.

V práci bychom rádi na základě poznatků o vývoji za posledních 20 let rozpoznali problémy dneška a právě ty bychom následně podrobily detailnějšímu zkoumání a hledání možných řešení. Tvorba politické koncepce je v současnosti tématem striktně vázaným na působení politických stran, tedy i jejich volební programy nám poslouží jako vodítko při hledání dílčích problémů.

Ze zkoumání vzešlým problémům se budeme snažit přidělit dílčí řešení. Ta následně budeme porovnávat formou vícekriteriální analýzi, z čehož by nám mělo rezultovat řešení zadaného problému.
Hodnocení (0x):