Registrace | Přihlásit

Přednášky: Evropská integrace a environmentální ekonomika - Zápis z přednášky a podklad pro zkoušku

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy Náhledy
Integrační tendence současného světa

Globalizace
Charakteristické znaky globalizace:
Spontánní dlouhodobý proces vzájemného sbližování zájmů lidí planety na všech úrovních společenského života. Proces zahrnující kulturní, politickou a ekonomickou sféru. Jako pojem se používá od konce 19. Století.
• jedná se o dlouhodobý proces vzájemného sbližování zájmů lidí celé planety na všech úrovních společenského života,
• proces zahrnující kulturní, politickou a ekonomickou sféru,
• globalizace není založena na ideologii unifikace světa.
Přibližně do 80. let 20. století se používal pojem internacionalizace

Globální ekonomika - dynamický obchod s produkty. Národní produkty, technologie, i celá národní hospodářství mizí.

Regionalizace
Charakteristické znaky regionalizace:
Spojování národních ekonomik. Pohyb dvou a více ekonomik směrem k vzájemné integraci.
Státní politika zaměřená na snižování obchodních bariér. Propojování a růst soudržnosti jednotlivých částí světové ekonomiky. Snaha o růst ekonomiky. Vytváření těsnějších vazeb mezi několika národními státy. Objevuje se od 50. let 20. Století.
Základem regionalizmu je region - část nějakého území.
Regionální integrace - definování společné politiky a postupů vůči třetím zemím
Hodnocení (0x):