Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Vypracované okruhy - Současné trendy ve vývoji studia médií

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Postavení studia médií v kontextu společenských a humanitních oborů
Média jsou předmětem zájmu různých oborů:
Literárně historický : McLuhan - do méédií zahrnuje všechny sdělovací prostředky, nejen tisk a rozhlas, ale také knihtisk, písmo, dokonce i hmotné technické vynálezy, jako třeba kolo
Politologický: Prostřednictvím médií, může člověk propagovat svou moc (Chomsky)
Filosofický/sociologický: sociologie hraje v médiích velmi důležitou roli, na její půdě poprvé zaznělo, že by se měla média studovat
Max Weber ve 20. století, žurnalistika tak ovlivňuje politiku, že by se měla studovat jako samostatný obor
McQuail-úvod do teorie masové komunikace - význam a vlív médií stoupá, stejně tak i zájem o studium komunikace. Jejich význam, společenské vztahy, jejich rozvoj…
Hodnocení (0x):