Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Vypracované zkouškové otázky z předmětu Současné trendy ve vývoji studia médií

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy Náhledy
1. VÝKLAD A SROVNÁNÍ POJMŮ MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE, MASOVÁ KOMUNIKACE, SÍŤOVÁ KOMUNIKACE

Lev Manovich - Principy nových médií, Thompson: Rozvoj zprostředkované interakce, Transformace zviditelňování

MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE Je druh komunikace, do níž jsou zapojena terciální „masová“ a kvartální „síťová“ média. Mediální komunikace obsahuje masovou a síťovou komunikaci, které se navzájem prolínají.

KLÍČOVÉ DIMENZE (ROZSAHY) VÝKLADU MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE:
MK jako institucionalizovaná sociální komunikace - každý obecně praktikovaný a v dané kultuře předávaný způsob jednání (informování, svoboda projevu, volný čas). Je nejběžnějším způsobem, jak praktikovat svobodu slova. Pakliže dojde k omezení činnosti médií, je to prezentováno jako omezení svobody slova a demokratického přístupu.
MK jako projev organizované společenské činnosti - Mediální komunikace je nejenom něco, kam se zapojujeme my, ale je významná i z hlediska formy produkce/výroby - touto rovinou média něco produkují. Novinařina se stává profesionální - má jasně daná pravidla a potřebný stupeň vzdělání, postupem času/dnes je opět méně jasné, co vlastně novinář má umět a o čem by měl psát (založení blogu > člověk dělá to, na co nemá vzdělání = de-profesionalizace). Omezením pracovní doby (- 14hod) vznikl „volný čas“
- mediální komunikace se stala jedním ze zažitých způsobů jak naplňovat volný čas (jít do kina)
MK jako kulturní produkce - Produkce nějaké kultury - kulturu vytváříme tím, že se podílíme na mediální komunikaci. Mediální komunikace nabízí produkci a je jen na nás, zda-li ji přijememe nebo odmítneme (BOND - ano/ne?). Média nahradila církev - správně bývalo to, co řekl p. farář - dnes je to tak, že dáváme za pravdu tomu, co slyšíme a vidíme v médiích.
MK jako každodennost - Např.: budík nastavený na telefonu (prostoupení médií do života v každém dni)

MK jako faktor dalších sociálních dějů - vliv, účinky médií, medializace (- zveřejňování, společenská změna - proces vrůstání médií do
společnosti)

MASOVÁ KOMUNIKACE: Masa lidí = masová média, masová komunikace
Výrazem masové médium se rozumí periodický tisk, (noviny, časopisy →určené široké veřejnosti), rozhlasové a televizní vysílání, veřejná dostupná sdělení na internetu. Média masové komunikace jsou všechna ta, kdy z jednoho místa se dostává sdělení k velkému množství lidí (k mase).
Hodnocení (0x):