Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Rozhlas a televizní vysílání v komunistickém Československu

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Motivace programu: Vzhledem k rostoucí moci médií je jejich znalost v dnešní době velice důležitá. Žáci na základních školách se učí v médiích orientovat a rozumět jim. V souvislosti s novodobou historií a politologií je velmi důležité, aby žáci uměli rozeznávat rozdílné využívání médií během různých historických období a politických situací v zemi. Dlouhým obdobím historie České republiky je období vlády komunistické strany, tedy období v letech 1948-1989. Znalost podoby médií a jejich nástrojů využívaných během období vládnutí jedné strany, je velmi důležitá jednak k ucelení souvislostí z let minulých, ale také ke komparaci s médii užívanými v dnešní době, a to jak v demokratických státech, tak v totalitních, kde žáci mohou hledat spojitosti.

Cíl lekce: Cílem této lekce bude nekomplikovanou formou ukázat posluchačům podobu rozhlasu a televizního vysílání během let 1948-1989, ukázat jim rozdílné využívání médií během období před sametovou revolucí v Československu a po ní a poukázat na rozdílné přístupy k využívání médií v totalitních a demokratických režimech. K názornému vysvětlení poslouží i dobové video, které by mělo pomoci žákům lépe pochopit výklad a zároveň jej zpestřit. V závěru by měl být žák schopen porozumět odlišné podobě televizního vysílání a rozhlasu v demokratickém a nedemokratickém režimu a ucelit si tak názor jednak na velikost moci, kterou média mají, tak i na rozdílnost politických režimů.
Hodnocení (0x):