Registrace | Přihlásit

Seminární práce: Podnikatelská etika a etické chování organizace

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Předkládaná práce se zabývá konceptem etiky v oblasti podnikání firem a objasňuje souvislost mezi pojmy podnikatelská etika a etické chování organizace. Úvodní část je věnována vysvětlení samotného pojmu etika a jejímu rozdělení. Následuje stručný nástin vztahu mezi etikou a ekonomií a specifikace pojmu podnikatelská etika. Dále práce zachycuje vztah mezi podnikatelkou etikou a podnikatelskou morálkou, představuje některá pojetí a přístupy vztahu etiky a podnikání, základní morální hodnoty podnikání a příklady etických rozhodování manažerů. V druhé polovině práce je zpracován pojem etický kodex jako součást firemního podnikání. Závěr práce je věnován konceptu společenské odpovědnosti firem.
Hodnocení (0x):