Registrace | Přihlásit

Analýza: Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Aktivní podpora a pomoc zaměstnávání a stabilnímu začlenění Romů na formálním pracovním trhu patří mezi jednu z nejvíce diskutovaných otázek současné české politiky zaměstnanosti. Názory na podporu této strategie se velmi různí. Na jedné straně lze poměrně často zaznamenat hlasy odborníků z úřadů práce o malém zájmu a aktivitě romských uchazečů nalézt pracovní uplatnění na trhu práce a o malé efektivitě opatření APZ, která jsou vynakládána pro uvedenou rizikovou skupinu. Na druhé straně skutečnost, že romská pracovní síla má dlouhodobé uplatnění na trhu práce, je nesporně faktorem, který rozhodným způsobem ovlivňuje pokrok celého procesu začleňování Romů do širšího společenského prostředí. Integrace na trhu práce přináší dalekosáhlé důsledky v různých oblastech života Romů. Zvyšuje jejich životní šance na uplatnění v širší společnosti. Současně tato aktivizace znamená zpravidla ukončení i pasivní podpory v podobě vyplácení sociálních dávek a snižuje riziko ‚morálních hazardů‘ spojených s jejich zneužíváním.

Myšlenka o významu integrace Romů na trh práce se stala východiskem hlavních strategických dokumentů současné národní sociální politiky jako jsou Národní akční plány zaměstnanosti (NAPZ) a Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004 - 2006 (NAPSZ). Stala se rovněž jedním z hlavních předpokladů tvorby vládní Koncepce romské integrace na rok 2005, která se pokouší formulovat priority a úkoly jednotlivých veřejných politik vzájemně provázaným způsobem. Stala se tedy jednou z rozhodujících priorit celé české sociální politiky zaměřené na chudé, sociálně vyloučené a v tomto rámci především romské obyvatelstvo.
Hodnocení (0x):