Registrace | Přihlásit

Seminární práce: Rozvoj lidských zdrojů v organizaci

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Úvod
Pro tento seminární úkol jsem si vybrala oblast rozvoje lidských zdrojů, protože nejvíce odpovídají mému studijnímu zaměření - personálnímu managementu. Konkrétně se v této práci zaměřím na oblast vzdělávání zaměstnanců organizace Dual.

2. Definice praktického problému
Organizace Dual je česká firma čítající 56 zaměstnanců a zabývající se výrobou širokého sortimentu reklamních předmětů. Na podzim roku 2012 se vedení firmy rozhodlo investovat do nových technologií a modernizovat výrobní halu. Tyto změny budou provedeny na jaře roku 2013 a dojde také k významným změnám v organizace pracovního prostředí - výroba bude rozdělena do více menších částí. S touto změnou vnitřních podmínek firmy byl tedy zadán požadavek na personální oddělení, které má zajistit adekvátní vzdělání zaměstnanců. Otázka organizace práce jednotlivých oddělení je s personálním oddělením konzultována, nicméně hlavní rozhodovací slovo mají vedoucí jednotlivých oddělení.
Hodnocení (0x):