Registrace | Přihlásit

Seminární práce: Projekt evaluačního výzkumu - rozvoj lidských zdrojů v organizaci - Stabilizace a motivace zaměstnanců v organizaci

Zobrazit detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Definice praktického problému

Námi řešenou společností je národní (česká) pobočka velké mezinárodní firmy zabývající se výrobou a prodejem potravinových výrobků a cukrovinek. ABC představuje přední světovou potravinářskou firmou, podnikající v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního stylu. Společnost má pobočky v mnoha státech světa, její hlavní organizační složka sídlí ve Švýcarsku. V čele celé firmy ABC stojí generální ředitel.

V České republice se společnost skládá z hlavního ústředí sídlícího v Praze, kde je umístěno marketingové, ekonomické a personální oddělení a hlavního skladu na jižní Moravě.

Zbytek zaměstnanců pracuje ve svých určených regionech, administrativní záležitosti vyřizují z domova. Jedná se ve většině o obchodní zástupce, jejichž hlavní činností je kontakt se zákazníky a odborné poradenství.

Celkový počet zaměstnanců v centrále nepřesahuje 100 osob, obchodních zástupců je cca 60 a jsou rozděleni do několika týmů, které jsou dále děleny na českou a moravskou část.

Zatímco zaměstnanci centrály pracují na jednom místě, ostatní zaměstnanci se setkávají pouze na pravidelně organizovaných poradách, školení a pracovních akcích.

Firma si uvědomuje, že k dosažení svých cílů se podílejí nejen vyspělé technologie a plánování výroby, ale také lidé, jejich práce, společné úsilí a výkon. Aby firma byla vysoce konkurenceschopná a lépe dosahovala svých cílů, musí mít dostatečně motivované pracovníky, kteří pak odvádí lepší výsledky než málo či vůbec motivovaní pracovníci. Zároveň se snaží udržet, tedy stabilizovat, své nejlepší pracovníky, kteří se významně podílí na rozvoji organizace. Avšak z interních dokumentů, jako je výkaz zisků a ztrát a ze zprávy předložené personálním oddělením, bylo zjištěno, že hlavním problémem firmy v posledních dvou letech je klesající výkonnost zaměstnanců a vyšší fluktuace, nedostatečná motivace, absentérství, nízká výkonnost a nízká loajalita. Což je indikátorem nevhodně zvolených motivačních prostředků.
Hodnocení (0x):