Registrace | Přihlásit

Seminární práce: Návrh projektu evaluačního výzkumu - Rozvoj lidských zdrojů v organizaci

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Pro svůj návrh projektu evaluačního výzkumu jsem si zvolila téma D - Rozvoj lidských zdrojů v organizacích. Konkrétně se budu zaměřovat na problémovou oblast motivace a stabilizace pracovníků v organizaci s pracovním názvem HPRO.

1. Definice praktického problému

Organizace HPRO je českou firmou, která čítá 120 zaměstnanců. Zabývá se výrobou spotřebního zboží, jako jsou papírenské, čistící či potravinářské výrobky. V rámci HPRO fungují 2 výrobní továrny umístěné v Praze a Brně a 2 regionální prodejní kanceláře, ve kterých se nachází různá oddělení - marketing, výzkum a vývoj, finanční, administrativní a personální oddělení.

Jak již bylo výše nastíněno, hlavním problémem společnosti je nevhodně vypracovaný motivační program způsobující vysokou fluktuaci zaměstnanců, jejich nízkou spokojenost a výkonnost a tím i nízkou efektivitu firmy. HPRO tak zbytečně přichází o kvalitní zaměstnance, což je velmi nákladné, protože musí vydávat další finanční prostředky na trénink nových zaměstnanců a poškozuje jí to image atraktivního zaměstnavatele. Organizace by si měla uvědomit, že kvalitní, motivovaní a loajální zaměstnanci tvoří jádro jejího úspěchu a v dnešní znalostní společnosti jde o klíčové subjekty představující konkurenční výhodu firem.
Hodnocení (0x):