Registrace | Přihlásit

Státnicové otázky: Vypracované státnicové otázky z okruhu Kryptografie v informatice

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer.
----------------------------------------------------------------------------------------
Kryptologie:
Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova „kryptós“ = skrytý. Kryptologie je souhrnný název pro kryptografii, steganografii a kryptoanalýzu.
Kryptografie:
Technika a věda o utajování zpráv. Zabývá se šifrovacími technologiemi, algoritmy, mechanizmy, stavebními bloky a transformacemi používanými pro utajování zpráv. Kryptografie šifrované zprávy vytváří.
Steganografie:
Věda zabývající se „skrýváním zpráv“. Základem je utajený algoritmus na veřejném klíči, což může znamenat komunikaci tam, kde se zdá, že žádná komunikace není. (V praxi - text uložený v obrázku na místech, kde se vyskytuje náhodný šum.)
Kryptoanalýza:
Věda zabývající se získáváním obsahu zašifrovaných zpráv, aniž by bylo použito tajného klíče. Tzv.: prolamování kódu. Kryptoanalýza šifrované zprávy luští a tím testuje odolnost kryptografických systémů.
Hodnocení (0x):