Registrace | Přihlásit

Semestrální práce: Analýza strategie CSR ve vybrané firmě - Globus ČR, v. o. s.

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Úvod
Pro zpracování tématu Analýza strategie CSR ve vybrané společnosti jsem zvolila společnosti Globus ČR, v. o. s., která je jedním z 10 nejpopulárnějších maloobchodním společnostem v České republice.
Seminární práce zanalyzuje současný stav SCR na základě tří pilířů - ekonomického, environmentálního a společenského. Ke každému pilíři budou uvedeny teoretická východiska a analýza současného stavu. V závěru této práce bude zhodnocení strategie společnosti.

1. Představení společnosti
1.1. Základní charakteristika společnosti

Název společnosti: Globus ČR, v. o. s.
Právní forma: veřejná obchodní společnost
Sídlo: Kostelecká 822/75. Praha 9, 196 00
Hlavní obory podnikání: řeznictví, uzenářství, hostinská činnost, maloobchodní prodej

1.2. Stručná charakteristika
Společnost Globus ČR, v. o. s., která má sídlo v Praze, původem pochází z Německa. V současné době je desátou nejoblíbenější maloobchodní společností, kde široká veřejnost nakupuje nejen potraviny, ale vlastní i restaurace.
Společnost Globus ČR, v. o. s. v současnosti patří do skupiny koncernových podniků Globus Holding GmbH & Co KG. Za účetní období 1.7.2019 do 30.6.2020 společnost utržila 24 miliard korun a dosáhla zisku před zdaněním přes 400 milionů korun. (Globus, 2020).

1.2.1. Hodnoty společnosti
Společnost je dodnes rodinnou firmou, ačkoliv nyní zaměstnává zhruba 5 300 zaměstnanců, neustále se snaží udržet si rodinnou atmosféru.
Vize
„Chceme být nejpodnikavější společnost v branži.“
Mise
Společnost Globus ČR, v. o. s. zvyšuje životní standard stále více lidem, protože poskytuje služby, které jsou k dispozici pouze u nich. Dále nabízí široký a kvalitní sortiment, podporují regionální různorodost. Ve společnosti zaměstnanci sami poznají, co je třeba udělat. Jsou schopni převzít zodpovědnost a pracovat samostatně, za což si jich společnost váží a odměňuje různými benefity.
...
Hodnocení (0x):