Registrace | Přihlásit

Prezentace: Autismus - prezentace

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Autismus

- Obecněji pervazivní vývojové poruchy nebo poruchy autistického spektra (PAS)
- Pervazivní - všeprostupující, jsou zasaženy všechny složky osobnosti jedince
- Pochází z řeckého slova autos - sám

Projevy

- Rozmanité, zcela individuální
- Kvalitativní postižení v tzv. triádě:
- komunikace
- sociální interakce
- představivost (stereotypní okruh zájmů)

Projevy

- Nesnáší změny
- Echolálie
- Nemazlí se
- Nevyhledávají oční kontakt
- Abnormální smyslové reakce
- Chybí spontaneita a tvořivost ve hře
- Neprojevují zájem o lidi
- Mohou být agresivní

Hodnocení (0x):