Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Psychologie mezilidské komunikace - vypracované otázky

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
1) Komunikace, definice, rozdíl mezi komunikací a interakcí,
předmět psychologie lidské komunikacekomunikace

- communicatio (lat.) = vespolné účastění, communicae (komuniké) = společně něco sdílet (z médií - poskytnout sdělení)
= proces vytváření významu mezi lidmi (člověk může i sám se sebou)
= vzájemná výměna sdílených významů mezi lidmi
- sdílený význam = na čem se dohodneme (např. význam slova - slang)
- komunikační výměnou může být nejen sdělování (pomocí jazykových konvenčních znaků, také neverbální vyjadřování), ale i sdílení (přihlížení na něco ve skupině)


rozdíl mezi komunikací a interakcí

- interakce - širší pojem, zahrnuje ovlivňování chování, i když dotyčný příliš nekomunikuje (např. kolona aut)
- duchovní vztah a interakci lze navázat i s někým, kdo neexistuje
- komunikace často možná prostřednictvím symbolů (jazyk, gesta), někdy i interakce (např. oblečením)


psychologie mezilidské komunikace zkoumá:

motivy (záměry komunikujících)
- dispozice, zaměřenosti našeho jednání a energetizace našeho jednání

dorozumění

účinky na psychiku příjemce a reproduktora
- u příjemce můžeme zkoumat:
- reciprocita (vzájemnost)
- cirkularita (koloběh sdílení)
- synchronicita (komunikace více osob v jedné chvíli)
- sériovost (hromadnost)
- emoce a jejich vliv na komunikaci
- poznávací procesy a zkušenosti (vliv má temperament, intelekt, charakterové vlastnosti)
Hodnocení (0x):