Registrace | Přihlásit

Poznámky: Teorie a metody sociální práce

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Etapy individuální SP

Podle Maliny
- Určitý specifický úsek práce s kl. - dobře vydělitelný
- V podstatě komplex postupných kroků, uspořádaných do celků v určitém logickém sledu
- Jednotlivé fáze se prolínají, mohou probíhat v různých časových intervalech

Americká škola
- Richmondová + Robinsová → 5 základních etap SP:
1) sociální evidence a prvotního kontaktu
2) diagnostická
3) navrhování řešení a plán sociální terapie
4) sociální terapie
5) ověřování výsledků

Francouzská škola
- Cristina de Robertis → 3 základní etapy SP
1) seznámení se s případem
2) hodnocení / stanovení sociální diagnózy
3) intervence a zakončení

Levická Jana
1) Seznámení se s případem
2) Sociální hodnocení
3) Sociální intervence
4) Zakončení případu


1) první kontakt
- nejdůležitější je představit se, rozhodnout se, zda podat ruku
- udělat si na klienta čas
- ! příjemné prostředí vytvořené SP - ne rušivé prostředí, uspořádání nábytku - soc. prac. vidí na dveře, kl. má mít na výběr více židlí nebo pohovka
- v místnosti by neměly být pouze dvě židle (naše a klienta), ale měl by být širší výběr možností k usazení - necháváme klienta vybrat si místo k sezení
- běžná konzultační doba je 1 hodina; v místnosti nezvoní telefon, nehraje hudba
- období vzájemného testování - klient na 1. schůzce příliš neprozradí, obě strany testují tu druhou
Hodnocení (0x):