Registrace | Přihlásit

Skripta: Mediální publikum a výzkum veřejného mínění - skripta

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Text Mediální publikum a výzkum veřejného mínění je určen studentům II. ročníku studijního oboru „Sociální a masová komunikace“. Cílem tohoto textu je vytvořit praktický doplněk obecně komunikačních disciplín (trénink komunikačních technik a kreativity, mediální komunikace apod.) a nabídnout studentům pohled na cílový objekt médií - tedy na čtenáře, posluchače, diváky.
Velká část textu je věnována průzkumům veřejného mínění. Posluchač se seznámí se zázemím firem, které průzkumy veřejného mínění provádějí, se základními principy, jimiž se jejich práce řídí, a s nejdůležitějšími parametry, které ovlivňují vypovídací hodnotu a validitu průzkumů.

Na tuto část navazují kapitoly zabývající se vztahem průzkumů veřejného mínění a médií. Text hledá odpovědi na otázku, čím jsou průzkumy veřejného mínění pro média atraktivní, jaké typy průzkumů nacházejí odezvu u veřejnosti a jakým způsobem s parametry a výsledky průzkumů média pracují. Je třeba říci, že text se soustřeďuje pouze na průzkumy veřejného mínění v užším smyslu tohoto sousloví, tedy na průzkumy, jejichž předmětem jsou názory lidí, především názory politické, sociální, ekonomické apod., vědomě rezignuje na podrobnější popis metod a postupů, které používá rozsahem i finančním obratem nejvýznamnější sektor průzkumů - průzkumy trhu.
Hodnocení (0x):