Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Historie masové komunikace - obsah přednášky, tematické členění - základní studijní témata, povinná a doporučená studijní literatura, požadavky ke zkoušce

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Přednáška Historie masové komunikace je vymezena problematikou dějin tisku, zabývá se vývojem tisku od dob vynálezu Johannese Gutenberga. Gutenberg kolem roku 1445 objevil princip odlévání jednotlivých liter z měkkého kovu (tzv. písmoviny) do tvrdých matric a následné ukládání písmen do řádek. K tisku pak sloužil upravený vinařský lis. Od tohoto okamžiku se začíná historie prvních tisků - letáků, následně vycházejí noviny, časopisy. Od dvacátých let 20. století začíná být provozováno pravidelné rozhlasové vysílání, které od svých počátků hojně používalo novinové zpravodajství. Toto období, období tisku, je v angloamerické literatuře nazýváno Gutenbergovou galaxií. Přednáška je uzavřena osmdesátými léty 20. století.
Tehdy se objevuje přirozený mezník, v politickém smyslu končí dosavadní bipolární svět, začíná rozpad sovětského bloku, končí historie reálného socialismu, koncept tržního hospodářství zasáhne dosud existující systém socialistických ekonomik, návazně končí vlády jedné strany, zruší se cenzura. Ale stejně důležitý je i technologický pokrok, kdy do medií vstupují počítače a objevují se nová elektronická média - zejména internet.
Přednáška se soustřeďuje na historický vývoj tisku - letáků, novin, časopisů a stručně charakterizuje i rozhlas. Sleduje významné noviny, časopisy, jejich vydavatele, reformátory z oblasti médií, vysvětluje ekonomické a nutně i technologické souvislosti. Výklad konfrontuje evropský a světový vývoj (zejména USA) a vývoj novinářství v českých zemích.
Hodnocení (0x):