Registrace | Přihlásit

Skripta: Teorie masové komunikace - Proces masové komunikace

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Jednou ze stěžejních otázek, kterou se teorie MK ze své podstaty musí zabývat, je vztah MK ke kontextu, v němž probíhá. Obecně je tato problematika diferencována do dvou základních úrovní - vztah mezi MK a společností a vztah mezi MK a kulturou. Toto členění je pouze pracovní - ve skutečnosti nelze oddělovat společnost od kultury, ani kulturu od společnosti z jednoho prostého důvodu - jde o tzv. komplementární úrovně téhož jevu (neexistuje ani společnost bez kultury, ani kultura bez společnosti). Pokud k němu přistupujeme, děláme to z teoretických a metodologických důvodů. Každá z těchto úrovní má svá specifika, která je možno poznat prostřednictvím různých analytických metod a postupů.
Často se také mluví o problematice masové kultury nebo masové společnosti, jakožto kontextu masové komunikace. Všechny koncepty, které se těmito tématy zabývají, však vycházejí ze společného teoretického rámce - masová společnost a masová kultura jsou dvě úrovně téhož jevu / procesu. Liší se pouze v důrazu na některou z těchto úrovní. Otázky masové společnosti se týkají především fungování mediálních institucí, jejich vlivu na sociální strukturu a procesy, které v ní probíhají, stejně jako vliv sociální struktury na fungování a strukturu mediálních institucí. Teorie masové kultury se soustřeďují na jevy a procesy spojené s masovou komunikací, které probíhají v úrovni kultury, jakožto systému norem, hodnot, vzorů a kulturních institucí dané společnosti.
Hodnocení (0x):