Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Československá a česká zahraničná politika - studijní opora

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Obsah studijních bloků
I. Blok
Kořeny české zahraniční politiky, geopolitika středoevropského prostoru, napětí mezi Německém a Ruskem, austroslavismus, vývoj evropské politiky na počátku 20. století určující mezinárodně politickou orientaci české politické reprezentace. První světová válka, za Česko - Slovensko, TGM - problém malého národa, úloha emigrace a vliv legií, Středoevropská demokratická unie, vznik Malé dohody.
Evropská dimenze československé meziválečné diplomacie - vztahy se sousedními zeměmi (Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko a další), vztahy se spojenci (Francie a Velká Británie), mezinárodní organizace a dohody (Společnost
národů, evropská bezpečnost, ženevský protokol, locarnská politika).

II. Blok
Boj proti fašismu a nacismu - Pakt čtyř, Organizační pakt Malé dohody, nacistické Něměcko, východní pakt, kolektivní bezpečnost.
Předvečer války - usmiřování útočníka, anšlus Rakouska, sudetská otázka, Mnichovská dohoda, Protektorát Čechy a Morava, začátek II. světové války Druhá světová válka - soulad vnitřního a zahraničního odboje, mezinárodní uznání exilové vlády, členství v protihitlerovské koalici a Organizaci spojených národů
Hodnocení (0x):