Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Studijní opora - Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Praktická část
I. METODOLOGIE PROJEKTU VÝZKUMU [podle White (2009); Booth (2008); Silverman (2005)]
1. 1 Úvod
- výzkumníka by mělo téma výzkumu zajímat
- pozor na vliv vlastního přesvědčení a názorů na výzkumný proces
- cesta od „zájmu“ k výzkumnému projektu s jasně formulovanými otázkami, logickou stavbou argumentace, dobře zvolenou metodologií a metodami sběru dat až konečnému sepsání výsledků je dlouhá
- hledání námětů k výzkumu: noviny a týdeníky; televizní zprávy a dokumenty; absolvované kurzy; teoretické přístupy x „praktická“ témata

A. Role literatury
- výzkum neprobíhá ve vakuu - nutné zařadit jej do širšího kontextu existujícího výzkumu - jinak malý význam
- literatura jako pomocník při hledání vhodných témat a otázek
x je lepší mít jasnou představu o otázkách před hlubším studiem literatury
- z klíčových textů identifikovat další za pomocí bibliografie
- specializované časopisy, všeobecné texty jako úvody do..., editované sborníky, „readery“, encyklopedie a příručky
- dostupnost zdrojů také dobrým vodítkem při výběru tématu
- alespoň rozbor literatury je lepší provést již v úvodu výzkumu

B. Role teorie
- teoretické přístupy mohou být vhodným zdrojem výzkumných otázek
- tři významné charakteristiky teorie: je abstraktní (aplikovatelná na celou řadu situací nebo jevů, spíše než jednu konkrétní události), vysvětlující (měla by přesahovat popis nějaké situace nebo jevu a vysvětlovat PROČ k němu dochází, případně přinést predikci do budoucna) a testovatelná (je možné testovat ji empirickou realitou) → “Teorie jsou vysvětlení formulovaná na abstraktní úrovni a mohou být testovány empirickým výzkumem. Většinou, i když ne vždy, se snaží vysvětlit vztahy mezi dvěma nebo více jevy s cílem umožnit nám předpovědi do budoucnosti.“ (White, P.:24)
- teorie může mít dvojí vztah k výzkumu: testování teorie („teorie nejdřív“) nebo vytváření teorie („teorie potom“)
- každopádně je důležité propojit výzkum se širší teoretickou debatou v oboru

C. Původnost výzkumu
- najít otázky, které nebyly ve výzkumu dostatečně nebo uspokojivě zodpovězeny, hledat nedostatky, rozpory apod.
Hodnocení (0x):