Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Zkouškové vypracované otázky z Obchodního práva

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Místo obchodního práva v pr. systému
Systém pozitivního práva - jeho dualismus - 1/ teorie zájmová (Ulpianus) - ius publicum est quod ad statum rei Romanae spectat, ius privatum est quod ad singulorum utilitatem pertinet; 2/ mocenská - rozhodné je, zda v konkrétním případě má stát právo jednostranným mocenským aktem upravit pr. pozici druhého účastníka pr. vztahu, anebo je-li hlavním nástrojem úpravy P a P účastníků smlouva; 3/ organická - rozhoduje, zda příslušnost jednoho ze subjektů pr. vztahu (či obou) k veřejnoprávnímu svazu (korporaci) je či není podstatná pro charakter sledovaného pr. vztahu. V současnosti dochází k publicizaci soukromého práva.
Právní odvětví - a) vertikální (klasická) - má samostatný, ucelený a zvláštní předmět úpravy, obvykle disponuje vlastní obecnou částí a vykazuje autonomní logickou strukturu; b) horizontální (průřezová) - k urč. předmětně vymezenému problému se přiřazují pr. předpisy, jež se svým předmětem k zvolenému tématu vztahují; př. právo horní či autorské.
Obchodní právo - průřezové pr. odvětví; jeho normami upravené společenské vztahy nevykazují žádné jednotné znaky; využívá pojmy ObčPr; má 2 vlastní obecné pojmy - obchod a obchodník (obchodní závazkový vztah a podnikatel); jeho výrazná část je subsystémem OH; lze jej dělit na: a) soukromé ObchPr - v užším smyslu, b) hospodářské právo - jako souhrn veřejnoprávních předpisů nebo též celé ObchPr v širším smyslu.
Hodnocení (0x):