Registrace | Přihlásit

Esej: Politický systém USA - Esej

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
1.1. Kongres

Ústava ukládá zákonodárnou moc dvoukomorovému Kongresu. Dolní komorou se nazývá Sněmovna reprezentantů (House of Representantative) a horní Senát (Senate).

„Obě komory zaujímají stejné postavení v legislativním procesu“ (Dvořáková, Vladimíra 172:2003). Zákony mohou být navrhovány v obou těchto komorách a v obou musí být taktéž projednávány a schváleny. Pravomoci Senátu jsou navíc ještě rozšířeny o celou řadu funkcí, které mají za úkol omezovat a vyvažovat pravomoci výkonné moci (např. v případě nutného souhlasu Senátu v případě prezidentských jmenování nebo schvalování zahraničních smluv).

Většina práce Kongresu se odehrává ve výborech. Činnost těchto výborů bývá ovlivněna osobností předsedy výboru, který je většinou vybírán na základě seniority (tzn. že předsedou se stává člen většinové strany, který je nejdéle členem daného výboru). V současnosti má Senát šestnáct stálých výborů a Sněmovna reprezentantů dvacet dva.
Hodnocení (0x):