Registrace | Přihlásit

Seminární práce: Francouzská veta vůči Velké Británii

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Úvod

Cílem této práce je stručně popsat důvody a okolnosti dvojího francouzského veta vůči žádosti Velké Británie o vstup do EHS a zároveň stručně charakterizovat dobu, jakožto i mezinárodní politickou situaci a osobnosti s těmito událostmi spjaty. V několika větách bych se také chtěl zamyslet nad proměnami, jakými v období po druhé světové válce prošly francouzsko - německé vztahy a rolí těchto dvou států při utváření novodobých dějin Evropy.


Qui bono…?

“…vláda Jejího Veličenstva se i nadále domnívá, že přijetí podmínek návrhu komuniké…by znamenalo zavázat se dopředu ke sloučení zdrojů uhlí a železné rudy a zřídit instituci s jistými nejvyššími pravomocemi, aniž byl čas uvážit, jak by tyto významné a dalekosáhlé návrhy fungovaly v praxi. Vláda Jejího Veličenstva si upřímně přeje, aby se o těchto návrzích diskutovalo a aby se dále rozvíjely, avšak domnívá se, že sama se nemůže připojit ke komuniké, které přijímá rozhodnutí před mezivládní diskusí, a nikoli na jejím základě…”
Hodnocení (0x):