Registrace | Přihlásit

Skripta: Pojem region a regionalismus, přiblížení tématu, jak „třídit“ regiony, základní teoretické přístupy k tématu regionů, teorie regionálního rozvoje

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Cíl studia tématu: Studenti se seznámí s konkrétními možnými definicemi či skupinami definic pojmu region a dalších stěžejních pojmů, souvisejících s regionální geografií. Dozvědí se, příklady kterých „typů“ regionů je možné najít v Evropě i ve světě.
Hlavní body - pojmy k zapamatování: Existuje celá řada definic pojmu „region“, odstupňovaných obvykle ale nikoli výhradně podle jeho velikosti. Mnohé specifické regiony se nachází uvnitř jednotlivých států nebo jsou děleny jejich hranicemi.
Hodnocení (0x):