Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Česká republika a její regiony, „Jak dělit Českou republiku?“, administrativní uspořádání země, téma vstupu do Unie a jeho dopad na regionální politiku země

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Cíl studia tématu: Studenti se seznámí s vývojem a současným stavem co se týče teritoriálního uspořádání České republiky, včetně specifických trendů v rámci konkrétních regionů.
Hlavní body - pojmy k zapamatování:
Současné územní uspořádání České republiky je vytvářeno v období let 1997 až 2007. Vedle „administrativních“ hranic ale existují modely členění státu podle celé řady jiných kritérií nebo pro potřeby určitých institucí.
Hodnocení (0x):