Registrace | Přihlásit

Prezentace: Institucionální rámec evropské integrace - prezentace

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Stručná anotace předmětu

- Tento kurz navazuje na bakalářský kurz, který detailně pojednával o institucích Evropské unie, rozhodovacích procedurách a jednotlivých politikách a oblastech spolupráce v EU. Kurz rozšiřuje získané poznatky ve směru empirickém i teoretickém.
- Popíšeme nejaktuálnější vývoj institucionálního rámce evropské integrace. Budeme sledovat soudobý reformní proces od jeho počátku na přelomu tisíciletí, přes neúspěšnou Smlouvu o Ústavě pro Evropu až po současnou Lisabonskou smlouvu. Zaměříme se na změny v institucionálním uspořádání a rozhodovacích mechanismech, které přináší Lisabonská smlouva a na aktuální stav jejich implementace do každodenního fungování Evropské unie.
- Za druhé se zastavíme u politických a praktických otázek zapojování České republiky do fungování Evropské unie. Připomeneme a zhodnotíme i české předsednictví v Radě EU.
- Za třetí se soustředíme na politickou debatu o budoucnosti Evropské unie. Představíme si jednotlivá ideová a normativní východiska účastníků této debaty. S ohledem na historický kontext se budeme věnovat tématům finality institucionálního uspořádání evropské integrace, demokratického deficitu a role Evropy/EU ve světě. Zachytíme základní kontury debaty vedené na úrovni EU i specifika debaty české.
- V poslední části shrneme akademickou reflexi procesu evropské integrace. Představíme si nejdůležitější teoretické hypotézy a modely, kterými se akademická sféra pokouší odpovědět na otázku, jaké jsou obecné příčiny (evropské) integrace. Představíme si i nejdůležitější modely rozhodovacího procesu na úrovni EU.
Hodnocení (0x):