Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Základy lovecké kynologie - podklady pro zápočet

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
1 Úvod
Tento studijní materiál je určen pro posluchače všech oborů předmětu Myslivost na Mendelově univerzitě v Brně. Je předpokládána znalost zoologie, morfologie a fyziologie zvířat, které jsou v textu řešeny pouze povrchově. Následující text slouží jako základ pro zdárné složení dílčího zápočtu ve výše zmíněném předmětu. Problematika lovecké kynologie je však mnohem složitější a její problematika je široce řešena v běžně dostupných publikacích, jejichž nastudování vřele doporučujeme.

2 Anatomie psa
2.1 Kosterní soustava
Vytváří základní podpůrný systém celého organismu. Skládá se z 271 až 282 kostí, které jsou spojeny buďto napevno a to vmezeřenou tkání a nebo pohyblivě klouby. Kostí prostupují nervy a cévy (Anonym, 2009).
Hodnocení (0x):