Registrace | Přihlásit

Seminární práce: Zásady územního rozvoje - Civilizační hodnoty kraje Vysočina - Jaderná elektrárna Dukovany

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1 Cíl práce
Cílem této práce bylo seznámit se s problematikou Zásad územního rozvoje vybraného kraje. Pro tuto práci byl vybrán kraj Vysočina a podrobněji jsme se zaměřily na část zabývající se civilizačními hodnotami tohoto kraje. Konkrétněji je v práci řešena Jaderná elektrárna Dukovany a její rozšíření uvedené v ZÚR a vybudování horkovodu z první Aktualizace ZÚR kraje Vysočina.

2 ZÚR kraje Vysočina
Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů a jsou nadřazeny územním plánům obcí. Tento nástroj je poměrně nový, byl zaveden v roce 2007. Zákonem je předepsaná pravidelná aktualizace ZÚR a to nejdéle jednou za čtyři roky. Podkladem pro zpracování ZÚR jsou Územně analytické podklady a vycházejí z Politiky územního rozvoje ČR. ZÚR stanovují obecná pravidla pro rozvoj daného území a rovněž stanovují i větší rozvojové záměry, které mají dosah i za hranice daného kraje. Hlavní úlohou ZÚR je, aby na sebe jednotlivé územní plány obcí navazovaly a vzájemně si neodporovaly.
Hodnocení (0x):