Registrace | Přihlásit

Přednášky: Přednášky z předmětu Databázové systémy pro humanitní obory

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
DATA
= údaje, fakta, atributy
- jsou vyjádřením stavu
- hodnota: cena pořízení + cena za uchování + cena za údržbu + cena daná jejich informačním obsahem

DATA A INFORMACE
Data:
- reprodukce jakýchkoli faktů v realitě
Informace:
- význam, který lidé dávají datům, slouží jako základ pro :
• rozhodování
• vykonávání úkonů
data: objektivní
informace: subjektivní

INFORMAČNÍ SYSTÉMY
- cíle informačních systémů se mění v závislosti na vývoji
- jeho posláním je „zlepšit výkonnost v organizacích prostřednictvím užívání informační technologie“

Historie informačních systémů:
- éra zpracování dat (Data Processing - DP)
o 60. léta, zvýšení počtu zpracování podnikových dat - zvyšuje účinnost podnikových operací
- éra IS pro řízení ( Management IS - MIS)
o od 70. let řízení podniků účinnější, řídícím pracovníkům poskytována data, která podporují jejich rozhodování
- éra strategických IS ( SIS)
o od 80. let - zvyšuje konkurenceschopnost podniku - dokáží působit na tměny, nebo je vyvolávají ve způsobu podnikání
Hodnocení (0x):