Registrace | Přihlásit

Poznámky: Poznámky z přednášek - Estetika

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Krása
- Antika:

Platón (*427 - †347 př. n. l.)
- Nejen jeho názory na umění, ale i jeho názory na krásu můžeme dobře rozčlenit do tří období; nejvýznam-nějšími spisy jsou: 1. období: HIPPIÁS VĚTŠÍ,
2. období: SYMPOSION, ÚSTAVA,
3. období: TIMAIOS, FILÉBOS.

1. OBDOBÍ: HIPPIÁS VĚTŠÍ
- V dialogu HIPPIÁS VĚTŠÍ Platón řeší problém krásy bez definitivního výsledku v rozhovoru se sofistou Hippiou. Nedokáží nalézt uspokojivé vysvětlení toho, co činí věci krásnými. Zabývají se jednotli-vými případy, ale to není dostačující pro postihnutí toho, co je krása sama.

2. OBDOBÍ: SYMPOSION
- Dialog SYMPOSION mluví o cestě duše za krásou samotnou, která není krásou jednotlivých smyslo-vých věcí, není krásou těla / těl, poznatků, ani činností. Tato krása je nadsmyslová, absolutní, netěles-ná; je to krása, která "ani nevzniká, ani nezaniká, ani není z jedné strany krásná, z druhé ošklivá". Je to krása ideální.
- Platón v tomto druhém období vymezuje krásu jako jednu z nejvyšších idejí (spolu s ideou dobra a pravdy), je to skutečnost, která se nenalézá ve smyslovém světě, ale ve světě nadsmyslovém. Je to to, čím jsou všechny smyslové věci krásné, protože na této nadsmyslové ideji participují.
Hodnocení (0x):