Registrace | Přihlásit

Skripta: Informační technologie a systémová analýza - studijní opora

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
1. Úvod
Kdybychom měli charakterizovat současnost, asi by z mnoha úst zazněla při tomto popisu v nějakém tvaru slova jako komunikace, informace, globalizace: telekomunikace, informační technologie, informační systémy, globální rozšíření. ... Ano. dnešní svět je posedlý informacemi. Informační systémy dnes zajišťují chod téměř celé společnosti: najdeme je ve výrobní sféře, státní správě, finančních ústavech, zdravotnictví, ve školství i armádě. Nasazuji se nejen ve velkých organizacích a institucích, začínají se uplatňovat i v menších firmách a provozech. Používá je stále větší počet lidí. Přínosy využití informačních technologií (IT) jsou obrovské: nové výrobní technologie, zvýšení produktivity práce, zvýšení kvality řízení. Vlivy IT však mohou být i negativní Z pohledu pracovníku mohou ohrožovat jejich pracovní pozice, protože rychlost vývoje informačních technologií vede ke zvýšeným požadavkům na kvalifikaci lidí. Znalosti velmi rychle zastarávají, je nutná rekvalifikace a stálá potřeba sledovat nové trendy, mohou se projevit i vlivy na fyzické a psychické zdraví.

2. Informační systémy a informační technologie
Z obecného hlediska chápeme informační systém (IS) jako integrovaný systém zpracovávající data za účelem poskytování informaci. Představuje soubor komponent, jež splňují určitý cíl. Tímto cílem mohou být např. informace o pacientech, pak jednoduchým informačním systémem může být kartotéka lékaře. Nebo informace o pohybu vozidel ve firmě, které se zaznamenávají do knihy jízd V dnešní době si sice IS představujeme většinou v elektronické podobě, ale nutně to tak být nemusí. Důležité je. že IS disponuje nástroji pro sběr, ukládání údržbu a prezentaci dat. V tomto textu však pokud budeme zmiňovat IS. budeme předpokládat, že pracují na počítačích - obsahují tedy automatizovanou část: v tomto textu se budeme siřeji zabývat problematikou databázových technologií.
V současnosti je každý IS postaven na databázovém systému, který představuje výše zmiňovaný nástroj pro sběr. ukládání a manipulaci s daty a můžeme jej znázornit například tak. jak ukazuje obrázek 2.1.
Hodnocení (0x):