Registrace | Přihlásit

Analýza: Územně-plánovací a urbanistická analýza - městys Senomaty

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
A1. Širší vztahy

Městys Senomaty se nachází přibližně 6 km západně od města Rakovník, je i ve stejném správním obvodu této obce s rozšířenou působností. V rámci vyššího členění území se jedná o středočeský kraj. Postavení obce v rámci České Republiky není významné, v rámci okresu se jedná o rozvíjející se obec s perspektivou satelitního městečka.

Řešené území se nachází v Rakovnické pahorkatině, kde je nadmořská výška od 327 do 409 m n.m. Pro Rakovnickou pahorkatinu je typické zemědělské využití krajiny, urbanizace měst je spíše v menší míře. V blízkém okolí obce se nenachází téměř žádné vodní plochy (mimo Rakovnického potoka a Senomatského rybníku). Významným tokem je řeka Berounka, kam území z větší části náleží. Lesy jsou zastoupeny zejména v severovýchodní a ve východní části řešeného území. V rámci Senomat dochází v posledních letech k rozšíření stavebních parcel pro rodinné domy, městys má příhodnou polohu a dobré předpoklady pro satelitní město.

V rámci obce se nachází mateřská školka a základní škola, která se řadí mezi malotřídní. Další objekty pro školství se nachází v obci Rakovník, kam dojíždí většina žáků a studentů. Stejným směrem, tedy do Rakovníka, dojíždí převážná většina obyvatel za prací i do zdravotnických zařízení. Delší dojezdová vzdálenost je do obce Kladno, kam již směřuje pouze mále množství obyvatel. V rámci Senomat je zaměstnán pouze zlomek obyvatel, zdravotní péče v obci není. V obci Senomaty se nachází Obecní úřad, obec samotná spadá do obce s rozšířenou působností Rakovník.
Hodnocení (0x):