Registrace | Přihlásit

Seminární práce: Biosociální podmíněnost lidské psychiky

Skrýt detaily | Oblíbený
BIOSOCIÁLNÍ PODMÍNĚNOST LIDSKÉ PSYCHIKY


Podmíněnost – je proces,jímž se vyvolává odpověď organismu,nebo situace,za níž vzniká v mozku dočasný nervový spoj. Je to nejjednodušší forma učení. Psychologie rozlišuje v zásadě dvě základní formy podmiňování – klasické a instrumentální (operační).
Klasické podmiňování – vychází z vrozených reakcí organismu na vrozené podněty. Pracoval s ním I.P.Pavlov. Základní myšlenkou je to,že podnět přecházející nebo spojený s působením podnětu vrozeného se v důsledku tohoto spojení stává podmiňujícím a vyvolává později sám vrozenou reakci. Klasické podmiňování představuje model Pavlova podmíněného reflexu. Podle E.R.Hilgarda a D.G.Marquise (1940) má klasické podmiňování tři vlastnosti: 1) předpokládá existenci nepodmíněného (vrozeného) podnětu.
Hodnocení (0x):