Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Lernmaterialien für Deutsch - studijní opora pro kombinované studium

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
Předložený učební materiál je členěn do pěti kapitol, které odpovídají obsahově doporučované učebnici. Materiály lze využít jak pro denní, tak pro kombinovanou formu studia.

Každá kapitola zahrnuje cvičení a odkaz na konkrétní strany doporučené učebnice, ve které jsou přehledně vyloženy jednotlivé gramatické jevy a rovněž procvičena slovní zásoba.

U jednotlivých kapitol je uvedena informace o počtu hodin k nastudování a k procvičení učiva, u kombinovaného studia jsou v této časové dotaci zahrnuty vždy 4 hodiny přímé konzultace.

Výchozím předpokladem pro práci s předloženými učebními materiály je osvojení gramaticko-lexikálních struktur v doporučeném rozsahu, přičemž základním studijním materiálem jsou jednotlivé konkrétní lekce učebnice - viz odkazy v kapitolách a konkrétní odkazy na výklad v literatuře u jednotlivých cvičení.

Ke všem cvičením v rámci následujících studijních materiálů byl vytvořen klíč správných odpovědí, který následuje bezprostředně po každé lekci.
Hodnocení (0x):