Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Vypracované otázky ke zkoušce - Úvod do kulturní a sociální antropologie

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. HLAVNÍ OKRUHY ZÁJMU ANTROPOLOGIE

Čím se zabývá, co je její předmět, kulturní kodifikace, adheze, co znamená primitivní spol., hlavní disciplíny a., základní pojmy - etnocentrismus, kulturní relativismus…, metody
Čím se antropologie zabývá? Co je její předmět?
- antropologie se ptá „Co jsme vlastně za bytosti?“, antropologie je tak rozborem nás samotných
- tématem (knihy) jsou způsoby, jimiž se lidé vyrovnávají se svým společenským prostředím; tyto způsoby jsou ale mnohem různorodější, než lidská ekonomická přizpůsobivost
- úkolem kulturní či sociální antropologie je porozumět lidské situaci prostřednictvím studia všech jejích projevů a obměn
- antropologie hledá a popisuje vzorce významů, hodnot a stylu
- antropologie se jako obor zabývá okolnostmi lidské existence, usiluje o získání odstupu a potřebného nadhledu vůči našemu vlastnímu životu
- snaží se studovat společnosti v jejich úplnosti, analyzovat a popisovat jejich jednotlivé části a pochopit vzájemné vztahy mezi těmito částmi a celou organizací
- řadíme ji mezi humanitní vědy, ale stejně tak je vědou sociální, protože se snaží objasnit různé způsoby organizace společnosti a analyzuje její instituce
- předmětem zkoumání jsou myslící, vnímavé bytosti, jejichž chování je předurčeno, ale do určité míry i sebeurčeno
- zaměřuje se na obrovskou zásobu údajů o několika stovkách společností
Hodnocení (0x):