Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 17 | Str. 1 / 1


Uni / Název projektu Kvalita
Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce
97,0 %
Projekt evaluačního výzkumu - rozvoj lidských zdrojů v organizaci - Stabilizace a motivace zaměstnanců v organizaci
95,8 %
Rozvoj lidských zdrojů v organizaci
93,6 %
Návrh projektu evaluačního výzkumu - Rozvoj lidských zdrojů v organizaci
93,5 %
Stav řešení problémů sociální exkluze ve vybraných regionech ČR
92,3 %
Vypracované otázky k testu z predmetu Evaluační výzkum
92,3 %
Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách
92,3 %
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR
92,3 %
Metodologický test z předmětu Evaluační výzkum
91,7 %
Vypracované otázky z předmětu Evaluační výzkum
91,7 %
Hodnocení při plánování a tvorbě sociálních programů
86,7 %
Jakou roli hraje hodnocení v aplikovaném sociálně vědním výzkumu a jakou roli hraje poznání při řešení praktických sociálních problémů?
86,3 %
Vztah poznávání a hodnocení v sociálně politické praxi
85,9 %
Výpisky ze semináře - Evaluační výzkum
84,6 %
Hodnotenie v aplikovanom sociálne vednom výskume a úloha poznania pri riešení praktických problémov
84,2 %
Jakou roli může hrát hodnocení v aplikovaném sociálně vědním výzkumu a jakou roli hraje poznání při řešení praktických sociálních problémů?
83,1 %
Evaluační standardy
77,1 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: