Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 11 | Str. 1 / 1


Uni / Název projektu Kvalita
Nezaměstnanost jako individuální sociální zkušenost
100,0 %
Definice pojmu střední třídy a jejich proměny v České republice po roce 1989
96,6 %
Vznik a vývoj švédského sociálního státu
96,5 %
Proměny a krize střední třídy
92,3 %
Role neziskového sektoru v sociální politice v ČR - oblast sociálního začleňování romské menšiny
92,1 %
Nezaměstnanost absolventů vysokých škol
90,6 %
Platová nerovnost mezi ženami a muži
90,2 %
Kritika teorie Třetí cesty a role této teorie v České politice
88,8 %
Gender a mzdové rozdíly
88,2 %
Gender a příjmová disparita
85,5 %
Krize sociálního státu aneb nedostatek solidarity ve společnosti
82,8 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: