Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 566 | Str. 1 / 29


Uni / Název projektu Kvalita
Pedagogický výzkum - Studijní opora pro kombinované studium
100,0 %
Teorie masové komunikace - Proces masové komunikace
100,0 %
Andragogika - Studijní opora pro kombinované studium
100,0 %
Speciální pedagogika - Studijní opora pro kombinované studium
100,0 %
Profesní vzdělávání dospělých - Studijní opora pro kombinované studium
100,0 %
Technologie I Technologie obrábění - 1. část - Studijní opory pro magisterskou formu studia
100,0 %
Mechanika pružného tělesa - Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku
100,0 %
Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek
99,8 %
Skripta z předmětu Počítačové a komunikační sítě
99,7 %
Fyzikální podstata řezání - studijní opora
98,8 %
Prevence a připravenost na závažné havárie
98,8 %
Elektromagnetická kompatibilita - skripta
98,6 %
Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury
98,5 %
Skripta z předmětu Manažerské účetnictví
98,5 %
Analýza časových řad - distanční opora
98,1 %
Základy teológie pro sociální práci - studijní texty
97,8 %
Pojem region a regionalismus, přiblížení tématu, jak „třídit“ regiony, základní teoretické přístupy k tématu regionů, teorie regionálního rozvoje
97,6 %
Základy obchodního práva - vysokoškolská učebnice
97,6 %
Finanční účetnictví II. - skripta
97,4 %
Základy andragogiky - skripta
96,8 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: