Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 628 | Str. 1 / 32


Uni / Název projektu Kvalita
Telematika a ITS v automobilové dopravě - zpracované otázky k státnicím
100,0 %
Vypracované státnicové otázky oboru Speciální pedagogika - okruh Logopedie
100,0 %
Vypracované okruhy ke SZZ ze Speciální pedagogiky na UHK
100,0 %
Vypracované státnicové otázky - Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
100,0 %
Vypracované tématické okruhy ke státni závěrečné zkoušce pro studijní program Soudní inženýrství. Tématický okruh: Soudní inženýrství a oceňování nemovitostí
100,0 %
Vypracované otázky ke státnicím z Pedagogiky
99,1 %
Praktická část státní zkoušky z Logopedie - Vyvozování hlásek
97,4 %
Státnicové otázky FSV CVUT Ekonomie a management ve stavebnictví
93,4 %
Státní závěrečná zkouška - Pedagogika - vypracované otázky
93,2 %
Vypracované státnicové otázky z předmětu Marketingové řízení
92,3 %
Ústavní právo a státověda - státní závěrečná zkouška
92,3 %
Teorie práva - tématické okruhy k první státní souborné zkoušce po 3. semestru
92,3 %
Úvod do kriminalistiky a kriminalistická technika - zaměření k státní závěrečné bakalářské zkoušce
92,3 %
Nákladové a daňové účetnictví - vypracované otázky
92,3 %
Státnicové otázky z bakalářského oboru - Muzeologie
92,3 %
Otázky z občanského práva hmotného ke státním zkouškám
92,3 %
Ústavní právo a Teorie práva - vypracované státnicové otázky
92,3 %
Mikroekonomie - vypracované státnicové otázky - VŠFS
92,3 %
Právo sociálního zabezpečení - státní závěrečná zkouška
92,3 %
Státnicové otázky na předmět Ekonomika stavebního podniku
92,3 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: