Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 418 | Str. 1 / 21


Uni / Název projektu Kvalita
Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce)
100,0 %
Vypracované zkouškové otázky z Obchodního práva
99,5 %
Zkouškové vypracované otázky z Obchodního práva
99,5 %
Vybrané kapitoly z předmětu Jednotný trh EU
98,9 %
Strukturální fondy - studijní materiál
98,2 %
Základy obchodního práva - vysokoškolská učebnice
97,6 %
Marketing Management - přednášky
97,2 %
Politický systém USA - Esej
95,9 %
Správní právo - vypracované zkouškové otázky (obecná i zvláštní část)
95,6 %
Vstup do EU a uznávání kvalifikací a volný pohyb osob - živnosti v EU, ochrana zaměstnanců v EU
95,4 %
Vstup do EU a podpora podnikání MSP, podpora regionálního rozvoje
95,4 %
Česká národní banka povinná míra rezerv ekonomické krize v USA
95,2 %
Protekcionismus, společná měna EU - seminární práce
95,0 %
Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii
94,9 %
Úvod do informačních systémů - skripta
94,3 %
Vypracované zkouškové okruhy - Občanské právo - OBP II.
93,2 %
Římské právo - poznámky ze semináře - zimní semestr
92,3 %
Otázky k opakování ke zkoušce z předmětu Teorie národního hospodářství
92,3 %
Vzorový standard poradenských služeb - Poradenství a příprava systému řízení jakosti - certifikace ISO
92,3 %
Přednášky z předmětu Obchodní právo - zimní semestr
92,3 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: