Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 50 | Str. 1 / 3


Uni / Název projektu Kvalita
Institucionální rámec evropské integrace - prezentace
100,0 %
Pojem region a regionalismus, přiblížení tématu, jak „třídit“ regiony, základní teoretické přístupy k tématu regionů, teorie regionálního rozvoje
97,6 %
Možnosti administrativního členění státu (unitarismus, federalismus, regionální státy, autonomní území); proces územního uspořádání některých zemí
97,2 %
Regionální politika Evropské unie, soustava NUTS
96,1 %
Česká republika a její regiony, „Jak dělit Českou republiku?“, administrativní uspořádání země, téma vstupu do Unie a jeho dopad na regionální politiku země
94,8 %
Československá a česká zahraničná politika - studijní opora
92,3 %
Vypracované zkouškové otázky z předmětu Současné trendy ve vývoji studia médií
92,3 %
Vypracované okruhy - Současné trendy ve vývoji studia médií
92,3 %
Studijní opora - Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů
92,3 %
Základy sociologie - Vymezení, historický kontext, dilemata, povaha sociologie
92,3 %
Vypracované státnicové otázky - Mezinárodní vztahy
92,3 %
Prezentace - Globální vládnutí, Teorie globálního vládnutí
92,2 %
Vypracovaný státnicový okruh - Evropská politika
92,0 %
Základy sociologie - Občanská společnost - předpoklady, formy, východiska
91,8 %
Občanská společnost v ČR z pohledu politické a historické sociologie
91,3 %
Prezentace z druhého soustředění - Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích
91,3 %
Prezentace na téma Organizace spojených národů
91,2 %
Prezentace k Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích
90,8 %
Institucionální rámec evropské integrace
90,8 %
Teorie a dějiny mezinárodních vztahů - Sociální konstruktivismus v mezinárodních vztazích
90,4 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: