Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 51 | Str. 1 / 3


Uni / Název projektu Kvalita
Česká republika a její regiony, „Jak dělit Českou republiku?“, administrativní uspořádání země, téma vstupu do Unie a jeho dopad na regionální politiku země
94,8 %
Československá a česká zahraničná politika - studijní opora
92,3 %
Český jazyk a stylistika - Skladebný pravopis
81,5 %
Czech Companion - Slovníček a přehled mluvnice v češtine
83,9 %
Evropská bezpečnost - studijní opora pro předmět
84,3 %
Evropský soudní dvůr - výpisky
83,5 %
Feminismus - prezentace na Teorii a dějiny mezinárodních vztahů
83,0 %
Geopolitika - studijní opora
87,9 %
Globální terorismus (přednášky + test)
69,8 %
Globální vládnutí - Global governance
89,4 %
Globální vládnutí - studijní opora
89,8 %
Institucionální rámec evropské integrace
90,8 %
Institucionální rámec evropské integrace - prezentace
100,0 %
Islam, Západ a střet civilizací
74,0 %
Legislativa ČR a EU 2004-2011
75,7 %
Měnová unie
83,4 %
Měnové systémy - Úvod a stručný vývoj
91,6 %
Možnosti administrativního členění státu (unitarismus, federalismus, regionální státy, autonomní území); proces územního uspořádání některých zemí
97,2 %
Občanská společnost v ČR z pohledu politické a historické sociologie
91,3 %
Pojem region a regionalismus, přiblížení tématu, jak „třídit“ regiony, základní teoretické přístupy k tématu regionů, teorie regionálního rozvoje
97,6 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: